Úvodná strana > Garancia vrátenia tovaru do 3 mesiacov

Garancia vrátenia tovaru do 3 mesiacov

Podmienky na vrátenie tovaru v 3 mesačnej lehote:

- Tovar nesmie mať akokoľvek poškodený obal

- Tovar nesmie byť akokoľvek poškodený

- Ak tovar disponuje pečaťou / bezpečnostnou páskou - nesmie byť porušená

- Tovar nesmie byť po expiračnej lehote (ak tak už nebol predaný predávajúcim).

- V prípadoch, keď je poškodený obal, využite zákonné lehoty na vráteniePodporujeme